KVKK Başvuru Formu

TŞOF TRAFİK ARAÇ VE GEREÇLERİ İMALATI MATBAACILIK EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ AKARYAKIT KONAKLAMA TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL BİLGİ

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi ile kişisel verilerin işlenmesine dair bazı taleplerde bulunma hakkı düzenlenmiş olup, bu metin kapsamında kişisel veri sahipleri “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır. İlgili Kanun’un 13/1 maddesi uyarınca bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Şirketimizin ilgili birimlerince belirlenen sair yöntemlerle yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen yöntemlerle ve işbu Başvuru Formu’nun dökümünü alarak Şirketimize yazılı başvuruda bulunabilir.

• Şahsen Başvuru

• Noter Kanalıyla Başvuru

• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru

Yapılacak başvurularda, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olduğu hususunun belirtilmesi, şahsen yapılacak başvurularda, Başvuru Sahibi’nin kimliğine dair aydınlatıcı belge örneğinin eklenmesi ve şahsen/noter kanalıyla yapılan başvuruların “ Kızılay Mahallesi Fevzi Çakmak-1 Sokak No:4/10 Çankaya/ANKARA” elektronik başvuruların ise “ Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Şirket’in belirleyeceği sair yöntemlerin belirlenmesinin akabinde, bu yöntemlerde nasıl bir prosedür izleneceği ayrıca Şirket tarafından paylaşılacaktır. Şirketimize ulaşan başvurulan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13/2 maddesi gereği 30 gün içinde cevaplanarak Başvuru Sahibi’nin yazılı veya elektronik adresine iletilecektir.

A.Başvuru Sahibi’nin İletişim Bilgileri:

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

B.Şirket İle İlişkiniz:

Müşteri İş Ortağı Hissedar Ziyaretçi Diğer Şirketimizde İletişime Geçilen Birim Konu Eski Çalışan İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Üçüncü Kişi Firma Çalışanı Diğer Çalışılan Dönem/Çalışılan Firma/Başvurulan Pozisyon:

C. 6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Talebiniz :

D. Başvuruya Verilecek Yanıt Seçimi: Adrese gönderim E-posta adresine gönderim Elden teslim (Vekâleten teslim alınacak olması halinde, noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) İşbu başvuru formu, varsa, Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespiti ve Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenmesi için yapmış olduğunuz başvuruya yasal süresinde ve doğru içerikle cevap verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi amacıyla kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Başvuru Formu kapsamında iletilen taleplerinize dair bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi :

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

Hava Durumu